top of page

GANDARD MANJE & DISTRIBUTION

Depi kòmansman pandemi Covid-19 la, anpil nan fanmi nou yo te fè fas ak pèt travay, maladi ak ensekirite alimantè. An repons a moman difisil sa yo, nou te louvri yon gadmanje manje epi nou te kòmanse distribye jiska 8 tòn pwodui fre ak machandiz nan bwat chak semèn bay moun ki gen plis bezwen nan Lake Worth Beach.

 

Manje gadmanje nou an gen siksè grasa bèl manm kominote nou yo ki sèvi kòm volontè chak semèn pou distribye manje bay vwazen yo! Mèsi a volontè nou yo, Palm Beach County Food Bank ak donatè tankou ou, nou kapab bay plis pase 1,000 fanmi manje chak mwa.  

 

Pantry manje nou an louvri chak madi ak vandredi, soti 10 am jiska 1 pm.  

 


 

bottom of page