top of page

PATÈNAT

Yon gwo mèsi a tout patnè nou yo pou sipòte misyon nou an. Nou kwè pi bon fason pou inisyativ nou yo gen siksè se pou kominote a patisipe aktivman. Si ou  òganizasyon enterese nan fè patenarya avèk nou, lage nou yon liy anba a!

bottom of page