top of page

PATISIPE

Sipò w enpòtan nan travay nou nan Sant Gwatemala-Maya. Gen plizyè fason ou ka kontribye nan kòz nou yo, epi chak ti kras ke ou komèt ale yon fason lontan nan ede nou akonpli misyon nou an. Aprann plis sou fason ou ka patisipe epi pwofite opòtinite pou fè kèk byen.

Volunteers Packing Food

VOLONTE

Dollar Bill in Jar

DONATE

Handshakes

PATÈNAT

bottom of page